Các bài đăng khác ←→

Sinh hoạt

Múa Lân, đốt pháo đón Xuân tại chùa Vạn Hạnh

Sinh hoạt

Chùa Vạn Hạnh chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021

Sinh hoạt

Ánh Quang Minh

Sinh hoạt

Huân Tu Bát Quan Trai Giới - Lễ Phóng Sanh (Tháng 4/2022)

Sinh hoạt

Ngày di sản văn hóa 2021

Sinh hoạt

Phật đản 2013

Sinh hoạt

Dâng Hoa Cúng Dường

Phật pháp

Vấn đáp Phật pháp với nhóm học sinh trường Saint Paul à Vannes

Thích Thông Trí